Meny
Solør, Vinger og Odal prosti
---------
KALENDER
17 Desember
19:00 Musikkandakt, Vinger Kirke
23 Desember
16:00 Gudstjeneste, Austbo
16:30 Gudstjeneste, Roverudhjemmet
17:00 Gudstjeneste, Roverudhjemmet
24 Desember
13:00 Familiegudstjeneste, Vinger Kirke
13:00 Gudstjeneste, Lundersæter Kirke
14:30 Gudstjeneste, Vinger Kirke
14:30 Gudstjeneste, Roverud Kirke
16:00 Gudstjeneste, Brandval Kirke
16:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke
16:00 Gudstjeneste, Vinger Kirke
25 Desember
11:00 Gudstjeneste i Vinger Kirke
11:00 Gudstjeneste, Brandval Kirke
13:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke
31 Desember
16:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke

 

Treenighetstiden

Treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Den innledes med treenighetssøndag, den første søndagen etter pinse, og med unntak av Allehelgensdag varer den helt fram til 1. søndag i advent. I denne tiden markerer kirken troen på den treenige Gud.


Den kristne tro på den treenige Gud innebærer at Gud er én, men samtidig tre: Gud Fader, Guds Sønn og Gud, Den hellige ånd. Gud er med andre ord tre-i-én. Han er én, men vi møter ham på tre forskjellige måter. 

Gud, Den hellige ånd
Den hellige ånd gjør Gud levende og virkelig for mennesker til alle tider og alle steder.
Apostlenes Gjerninger kap. 2 forteller om Den hellige ånd som kommer over disiplene den aller første pinsen.  Fylte av Den hellige ånd forteller disiplene om Jesus, hans død og oppstandelse slik at mennesker fra alle deler av verden forstår det. Budskapet blir levende og nærværende for menneskene, og går like til hjertene deres.

Ved Den hellige ånd kan vi tale om Gud på en måte som gjør budskapet virkelig og betydningsfullt også for mennesker i dag. Uten Den hellige ånds komme i pinsen hadde historien om Jesus vært en interessant fortelling om noe som skjedde i fortiden, men det hadde ikke hatt direkte betydning for menneskers liv i dag.

Bibelen forteller at vi med Den hellige ånd fikk det som Jesus kalte talsmannen (Johannesevangeliet kap. 14,16). Det er den som nå formidler hvem Gud er og hva Han vil med menneskenes liv og som mellom mennesker formidler hvordan de har opplevd og møtt Gud.

Den hellige ånds virke gjør at Gud kommer tett på oss - som luften vi puster i. Med vårt språk for vår tid aktualiseres og iverksettes budskapet i den sammenhengen vi står i.

Gud Sønn
Sønnen er Jesus Kristus. Hvis vi vil vite hvem Gud er må vi gå til Guds sønn. Gud viser seg gjennom sin sønn som kjærlighet, tilgivelse og forsoning – og som det livet som reiser seg fra døden.

Ved Jesus kommer Gud ned på jorden og blir menneske. Han fødes som et menneske og lever og dør som et menneske. Hans død på korset er så ensom og ydmykende som vi overhodet kan forestille oss. Det betyr at ikke noe menneske noen gang kan komme et sted hvor ikke også Gud har vært og er.

Men Gud blir ikke i døden på samme måten som menneskene. Han bryter dødens makt og livet får det siste ordet.

Gud Fader
Gud Fader er den som mange mennesker umiddelbart tenker på når vi sier Gud. Når Det nye testamentet bruker betegnelsen Gud er det som oftest også Gud Fader det tales om. I Det gamle testamentet (Første Mosebok kap. 1) kan vi lese at Gud Fader er skaperen av himmelen og jorden. Gud er den allmektige far i himmelen.

I Det nye testamentet lærer vi ham å kjenne gjennom Jesus Kristus som forteller om Gud og om Guds rike. Det er Jesus som lærer menneskene at Gud er Faderen, både Jesu far og alle menneskers far. Det gjør han blant annet i den bønnen som vi kaller Fadervår og som står i Matteusevangeliet kap. 6,9-13.

Jesus lærer oss også at Gud Fader er til stede i verden som ”opprettholderen”. Han har altså ikke bare skapt verden en gang, han opprettholder den også hver dag. Det kan vi bl.a. lese om i Matteusevangeliet kap. 5,45 og 10,29.

(hentet fra bibel.no)
 

 

  
Av: Magnus Jansvik   Publisert: 11.06.2017
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo
Kontakt oss
Kirkekontoret i Kongsvinger
Nygata 6
2213 Kongsvinger

 

Telefon: 62 88 66 80
Faks: 62 20 28 04
E-post: post@kongsvinger.kirken.no

 

Åpningstider:

Kl. 10:00 – 14:00

mandag - fredag
Linker
»
»
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kongsvinger kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no