Meny
Solør, Vinger og Odal prosti
---------
KALENDER
17 Desember
19:00 Musikkandakt, Vinger Kirke
23 Desember
16:00 Gudstjeneste, Austbo
16:30 Gudstjeneste, Roverudhjemmet
17:00 Gudstjeneste, Roverudhjemmet
24 Desember
13:00 Familiegudstjeneste, Vinger Kirke
13:00 Gudstjeneste, Lundersæter Kirke
14:30 Gudstjeneste, Vinger Kirke
14:30 Gudstjeneste, Roverud Kirke
16:00 Gudstjeneste, Brandval Kirke
16:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke
16:00 Gudstjeneste, Vinger Kirke
25 Desember
11:00 Gudstjeneste i Vinger Kirke
11:00 Gudstjeneste, Brandval Kirke
13:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke
31 Desember
16:00 Gudstjeneste, Austmarka Kirke

  Utskriftsvennlig side

Solør, Vinger og Odal prosti

Den Norske kirke er delt inn i bispedømmer, prostier og sokn.

Vi har 11 bispedømmer, 104 prostier og 1280 sokn på landsbasis. Solør, Vinger og Odal prosti er at av 10 prostier i Hamar bispedømme.

Hvert bispedømme ledes av et bispedømmeråd og av en biskop. På lokalplan ledes det kirkelige arbeid av et sokneråd  i hvert sokn.  Soknepresten er ansvarlig for de kirkelige handlinger innenfor et sokn.

På prostiplan ledes prestetjenesten av en prost. Solør, Vinger og Odal prosti  består av syv kommuner. Nord-Odal, Sør Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue kommuner. I vårt prosti er det 20 menighetsråd, 24 kirker og 18 prester. I tillegg er det tre spesialprester; sykehusprest og  fengselsprester (en og en halv stilling)

v kommunene Solør, Vinger og Odal prosti  er det et fellesråd med en kirkeverge som daglig leder. Fellesrådet er arbeidsgiver for alle andre ansatte enn prestene.

Prosten i Solør, Vinger og Odal prosti heter Øystein Halling

 

Fellesråds

område

Telefon E-post Hjemmeside
Nord - Odal        62 97 88 20         kirkekontor.nord-odal@east.no 

 www.nord-odal.kirken.no

Sør - Odal 62 96 80 80  asgeir.sektnan@sor-odal.kommune.no  www.sor-odal.kirken.no 
Kongsvinger 62 88 66 80 post@kongsvinger.kirken.no www.kongsvinger.kirken.no         
Eidskog 62 83 37 80  kirkekontoret@eidskog.kommune.no  
Våler 62 42 40 95  kirken@vaaler-he.kommune.no  www.vålerkirken.no
Åsnes 62 95 58 50 kirkeverge@aasnes.kirken.no  
Grue 62 94 10 40

kirkekontoret@grue.kommune.no

 www.gruekirken.no

Prester i prostiet

Nord-Odal   Telefon E-post adresse
Anniken Urianstad
Kapellan
40826499  kapellan.nord-odal@east.no 
Thomas Tinglum

Sokneprest

95258753 sokneprest.nord-odal@east.no
Sør-Odal      
Anders Helset Eriksen
Sokneprest 99348134 
Jorunn Strand
Sokneprest 40217164
Eidskog      
Bettina Eckbo Sokneprest 97785855 bettina.eckbo@eidskog.kommune.no
May Helen Sæther Kapellan 90861471 may.helen.sather@eidskog.kommune.no
Kongsvinger      
       
Turid Lindal Sokneprest 45960536

turid.lindal@kongsvinger.kirken.no

Annette Kanehl Sokneprest 99720689  annette.kanehl@kongsvinger.kirken.no

Magnus Jansvik

Sokneprest 97733831
magnus.jansvik@kongsvinger.kirken.no

William Bøhler

Prostiprest Permisjon

 

Våler      
Thomas Midtsund (vikar) Sokneprest
sokneprest@vaaler-he.kommune.no 
Åsnes      
Runar Olsen Sokneprest 40106358  hvolsen@online.no 
David André Tys
Sokneprest 
45675427  aasnes.sokneprest@aasnes.kirken.no 


 
Grue      


   
       
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo
Kontakt oss
Kirkekontoret i Kongsvinger
Nygata 6
2213 Kongsvinger

 

Telefon: 62 88 66 80
Faks: 62 20 28 04
E-post: post@kongsvinger.kirken.no

 

Åpningstider:

Kl. 10:00 – 14:00

mandag - fredag
Linker
»
»
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kongsvinger kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no